Genel

CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: “Koca bir hastane sanık sandalyesinde yargılanıyor”

CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: “Koca bir hastane sanık sandalyesinde yargılanıyor”

Loading

CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: Koca bir hastane sanık sandalyesinde yargılanıyor. Kamunun zarar uğratılması, Cumhuriyet Başsavcılığının bir köşe yazısı üzerine harekete geçmesi, Valiliğin soruşturma izni vermesine rağmen Savcılığın konuyu Konya Bölge İdare Mahkemesine taşıması, usulsüz alımlar, müfettiş raporu, etik açıdan yargılamayı etkileyecek aile bağları…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ali Abbas Ertürk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AEAH) yaşanan yolsuzlukları, bu yolsuzluklara dair yapılan soruşturmaları ve adli olarak konunun son durumunu, belgeleriyle birlikte izah eden bir basın açıklaması yaptı.

Mevcut Haliyle AEAH, Bir Sorunlar Yumağı Haline Gelmiştir

Yolsuzluk silsilesinin her aşamasının başka bir olay olduğunu ve mevcut haliyle AEAH’nin sorunlar yumağı halinde geldiğini söyleyen Ertürk, önemli noktalara dikkat çekti ve tüm süreci ayrıntılarıyla paylaştı. Aksaray Valiliği’nin Aralık 2021’de Sağlık Müdürlüğü’ne, Şubat 2022’de de Defterdarlığa, AEAH’deki usulsüzlükleri araştırma talimatı verdiğini, Mart 2022’de hem Sağlık Müdürlüğü’nün hem de Defterdarlığın, hazırladıkları araştırma ve öninceleme raporunu Valiliğe gönderdiğini kaydeden CHP İl Başkanı, “Daha sonra Valilik bu iki raporun birleştirilmesi talebinde bulunuyor. Birleştirme raporu Nisan 2022’de iletiliyor ve Aksaray Valiliği, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna bir yazı yazarak müfettiş talebinde bulunuyor. Bu süreçler devam ederken Aksaray’da bir yerel gazeteci “Üzeri kapatılmaya mı çalışılıyor?” başlıklı bir köşe yazısı yazınca Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bir yazı göndererek, konuyla alakalı idari bir soruşturma yapılıp yapılmadığını soruyor. İlgili Şube Müdürlüğü de Mayıs 2022’de Aksaray Valiliği’ne başvurarak, herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığını soruyor ve yapıldıysa belgelerin iletilmesi talebinde bulunuyor” dedi.  

Valilik Soruşturmaya İzin Veriyor, Savcılıksa İtiraz Ediyor

Valiliğin Sağlık Bakanlığından müfettiş talebine istinaden Aksaray’a gönderilen Özcan Altıntaş isimli müfettişin Valilikten bilgi talebinde bulunduğunu ve bunun üzerine Valiliğin üç klasör dosyayı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na teslim ettiğini belirten Ertürk, “Daha sonra Bakanlık Valilikten, sürenin yetersiz olması gerekçesiyle, önincelemenin incelemeye çevrilmesi talebinde bulunuyor. Valilik de önincelemenin incelemeye çevrilmesi talebini reddediyor. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tüm bu belgeleri inceledikten sonra, Haziran 2022’de, hazırladığı raporu Valiliğe iletiyor. Bunun üzerine Valilik, Temmuz 2022’de, adı geçen şahısların büyük çoğunluğuna yönelik olarak, ilgili dosyaya göre soruşturma izni veriyor. Sonrasında Valiliğin soruşturma izni kararını Savcılık -bu konudaki deliller ve ifadelerden tatmin olmamış olacak ki- Konya Bölge İdare Mahkemesine taşıyarak itiraz ediyor” dedi.

Çalışkan, Usta, Deha Marangoza (!) İcap Görevi Veriliyor

Raporlara da yansıyan iddiaları tek tek açıklayan ve tüm usulsüzlükleri gözler önüne seren Ali Abbas Ertürk, ilaç, posta pulu, su, hırdavat, UPS cihazı gibi alımların müfettiş raporuna girdiğini söyledi. Rapora yansıyan en ilginç ayrıntının ise icap nöbetleri olduğunu dile getiren CHP il Başkanı, asıl mesleği marangozluk olan bir şahsın Teknik Ekip Koordinatörü olarak icap nöbeti tuttuğunu ve icap ödemesi aldığını söyledi. Ertürk, olup biteni şöyle anlattı: “AEAH’nin tüm cihaz ve makinelerinin bakımını yapan Teknik Ekip Koordinatörü şahsın gerçek mesleği marangozluk. Daha evvel de bu konuda açıklama yapmıştık. Bu arkadaşın özelliği, amcasının veya dayısının Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı olması. Bu özelliğinden dolayı tüm icap nöbetleri, asıl mesleği marangozluk olan bu şaşa ve ona yakın birkaç arkadaşına yazılıyor. Normalde hastanelerde doktorlar dışındaki diğer teknik ekibe icap nöbeti yazılmaz ve icap ödemesi yapılmaz. Ama bu arkadaşa “çok ihtiyaç oluyor” gerekçesiyle icap görevi yazılmış. Ancak her ne hikmetse, bu arkadaşın yıllık izinde olduğu dönemde kimseye icap nöbeti yazılmamış. Sedat Baydar isimli bu başarılı ve çalışkan, teknik servisin başındaki usta dehamız (!) icap nöbeti tutarak devletten maaş almış. Defterdarlığın raporunda da bunun haksızlık olduğu, idari soruşturma gerektiği söyleniyor. Ama Bakanlık Müfettişi burada bir usulsüzlük olmadığı kanaatine varmış.”

İhalesiz Alımların Bugünkü Bedeli Yaklaşık 5 Milyon Lira

Açıklamasının devamında açık hesap usulü yapılan ihalelere, alınan malzemelere ve bu malzemelerin parasal karşılıklarına ilişkin bilgiler de veren Ali Abbas Ertürk, AEAH’nin ihalesiz ve ihale kanununa aykırı şekilde bir sürü alım yaptığını söyledi. 51 bin 320 liralık perde, 45 bin 536 liralık yedek parça, 789 bin 915 liralık bilgisayar, 278 bin 605 liralık toner ve kartuş, 38 bin 394 liralık ofis malzemesi ve 150 bin 722 liralık kamera ve güvenlik sisteminin ihalesiz biçimde alındığını belirten Ertürk, bir noktanın özellikle altını çizdi. Hastanenin kimseye borcunu ödemediğini, bu nedenle ürün alacak esnaf bulamadığını ileten CHP İl Başkanı, “Şehit Yavuz Çoban Meslek Lisesi’ne 475 bin liraya metal raf ve dolap yaptırılmış. 2020-2021 dönemi itibarıyla toplam rakam 1 milyon 830 bin 204 lira. Bu rakam günümüz şartlarında yaklaşık 270 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon lira yapıyor” dedi.

Koskoca Hastanenin Hesap Kitap Sistemine Bakar Mısınız?

Bahsi geçen 1,8 milyon liralık rakamın ortaya çıkış biçiminin de bir hayli şaşırtıcı olduğunu kaydeden Ertürk, “Bu durum, hastaneye başvurup ‘biz ihalesiz mal verdik ama paramızı alamadık’ diye yapılan başvurularla ortaya çıkıyor. Koskoca hastanenin hesap kitap sistemine bakar mısınız? Yapılanlar inceleniyor, ‘Sayımda ortaya çıkmamıştır’ deniyor. Raporun bir noktasında, hastaneye alınan kabloların tükenebilen malzeme olduğu, bu nedenle alınıp alınmadığının ortaya çıkartılamayacağı söyleniyor.  Allah aşkına, kablo yenir mi içilir mi? Nasıl tükenir? Böyle bir satın almayı herhangi bir bakkalın oğlu yapsa, adam oğlunu bir daha dükkâna sokmaz. Böyle bir satın alma olur mu? İhale yok, komisyon yok, fiyat araştırması yok…” dedi.

Merak Ediyoruz; Dönemin Sağlık Müdürlüğü Olayların Neresinde?

Konuya dair Sağlık Müdürlüğünün raporunda muğlak ifadeler olduğunu, Teftiş Kurulu raporunda ise daha anlaşılır bilgiler verdildiği paylaşan Ali Abbas Ertürk, kurulun, su, vana, tuvalet kâğıdı aparatı gibi alımlarda soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdiğini belirterek, “Ama ihalesiz yapılan alımlarla ilgili -hakkını yemeyelim- kapsamlı bir rapor hazırlamış. Sadece meslek lisesinden yapılan alımla ilgili -iki taraf da kamu kurumu olduğu için- sıra dışı bir durumun olmadığını belirtmiş ve soruşturma izni vermemiş. Geri kalan iddiaların tamamına ise soruşturma izni verilmiş. Bu noktada Sayın Valiye de, soruşturma izni münasebetiyle çok teşekkür ediyoruz” dedi. İlgili dönemde Hastane Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Başhekim, Teknik Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetlerinden Sorumlu Müdür, Satın Alma İşlemlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Satın Alma Birim Sorumlusu ve Bilgi İşlemden Sorumlu Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma izni verildiğini vurgulayan Ertürk, “Bu, bir kişinin yaptığı bir iş değil. Koskoca AEAH sanık konumunda yargılanıyor. Ayrıca şunu da merak ediyoruz; dönemin İl Sağlık Müdürlüğü bu olayların neresinde? Bir sorumlulukları var mı yok mu? Bu konunun da yeniden incelenmesini talep ediyoruz” dedi.  

Soruşturma Bitene Kadar Sorumlular Görevden El Çektirilmelidir.

İddiaların vahim olduğunu, kamunun büyük bir zarara uğratıldığı görüşünü yineleyen Ali Abbas Ertürk, olayın idari ve adli süreçlerini yakinen takip edeceklerini belirtti. Yargıyı etkileyecek bir beyandan uzak durmaya çalıştıklarını ileten CHP il Başkanı, Aksaray’daki ilgililerden bazı taleplerde bulundu. Soruşturma izni verilen şahısların büyük çoğunluğunun hâlâ görevlerinde olduğunu dile getiren Ertürk, “Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama soruşturmanın selameti ve delil karartma şüphesinin ortadan kaldırılması için soruşturma sonuçlanana kadar, en azından yönetici konumunda olanların görevden el çektirilmesini ve yerlerine başka atamaların yapılmasını talep ediyoruz. Bu zorunludur” dedi. Soruşturmanın salahiyeti bakımından, konuya bakan savcının değiştirilmesi talebinde de bulunan Ali Abbas Ertürk, bu taleplerini şu sözlerle temellendirdi: “Kimseyi suçlamıyoruz ama etik gereği bazı adımlar atılması lazım. Soruşturmayı yürüten Sayın Savcının aile fertlerinden birisi hastanede başhekim yardımcı olarak görev yapmaktadır. Evet, bu savcı kamu davalarına baktığı için dosya ona intikal etmiştir ama Sayın Savcının da etik olarak bu dosyadan çekilmesi gerekmektedir. Sürecin başka bir savcı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz. Bu da bir zorunluluktur” dedi.

Takibe Devam, Dosyanın Kapatılmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Sözlerinin son kısmında, Valiliğin soruşturma izninin Savcılık tarafından Konya Bölge İdare Mahkemesine taşınmasına dair görüşlerini aktaran ve durumu “ilginç ve manidar” olarak niteleyen Ertürk, şöyle devam etti: “Kamu zararı oluştuğuna dair delil olmadığı gibi gerekçeler sunuyorlar. Ortada raporlar var, beyanlar var. Daha nasıl bir kamu zararı olması bekleniyor? İhalesiz yapılan milyonlarca liralık alım var, kayıp malzemeler var, demirbaş kayıtları usulsüz, ne nereden alınmış belli değil, eksik ürün var… Bundan âlâ kamu zarar mı olur? Sayın Savcı kamu zararı bilgisine ulaşmak istiyorsa, konuya itiraz etmek yerine soruşturmayı hızlandırmalı.” Ali Abbas Ertürk’ün dikkat çektiği bir başka nokta ise, yargı sürecinin bir köşe yazısının ardından başlatılması oldu. Kamu kurumlarının iyi niyetli bir şekilde soruşturmayı başlattığına inanmak istediklerini kaydeden Ertürk, “Acaba bir haber sitesinde ilgili köşe yazısı yayımlanmasaydı, yargı sürecinin yine de başlayıp başlamayacağını merak ediyoruz? Bu ülkede yaşıyoruz ve elbette bir takım derin şüpheler ve kaygılar içindeyiz” dedi.

CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, AEAH’deki yolsuzluk ve usulsüzlükleri tüm detaylarıyla anlattığı basın toplantısını, “Dosyayı takip etmeye devam edeceğiz ve kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.   

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

İlgili Haberler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL