Hakkımızda

Loading

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM   İLKELERİ

Tarafsız Habercilik: Sitemizde yayınlanan haberlere konu olan olaylara veya haberlerde adı geçen kişilere tam bir tarafsızlık içinde yaklaşmaktayız. Biz haberi okura ulaştıran “aracı” olarak, hiç bir haberin anlamını değiştirmemeyi ve hiç bir haberi manipüle etmemeyi ilke edinmiş bulunuyoruz.

Mimiksiz Habercilik:

Okurlarımıza sunduğumuz haberlerin içeriğinin “iyi haber / kötü haber”, “müjdeli haber / kara haber” olması ile ilgilenmiyoruz. Haberi sunarken, okura “şimdi sevinmelisin” veya “şimdi üzülmesin” havası ile sunmuyor; yalnızca gerçeği, yalnızca olanları, aktarıyoruz. Bir haberin okurda ne tür duygular uyandıracağı okurun karar vereceği bir konudur.

Açıklık:

Herhangi bir gerçeğin ve herhangi bir olayın kenara itilmemesi, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde minik puntolarla bir kenara atılarak gözden saklanmaması gerektiğini savunuyoruz. Her ne olduysa ve her ne olay haber niteliği taşıyorsa bizim konumuzdur ve okurun bunu bilmeye öğrenmeye hakkı vardır. Hiç bir haberi saklamayacağız, küçültmeyeceğiz, gözden kaçırmayacağız.

Hüküm Veren Değil, Postacı Habercilik:

Bizler, haberi aktaran kişiler olarak görevimizin; okurları yönlendirmek veya habere konu olay ile ilgili girişimlerde bulunmak olmadığını düşünüyoruz. Daha açık bir ifade ile, ne Türkiye’yi yöneten herhangi bir kişi veya kurumu etkilemeyi, ne de halkı haberin gücünü kullanarak yönlendirmeyi düşünmüyoruz. Bizler postacıyız. Görevimiz postayı alıcısına zamanında ulaştırmaktır. Bunun dışında “halkı aydınlatmak”, “halka yol göstermek”, “hükumeti yola getirmek”, “toplumu düzeltmek” gibi görevlerimiz yoktur.

NE YAPIYORUZ?

Türkiye’de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri ajanslar ve kendi ekibimiz aracılığıyla takip ederek size sunuyoruz. Sitemizde, kendi mahallenizden dünyanın en uzak köşesine kadar her yer ile ilgili haber okuyabilirsiniz. Ziyaretçilere, son 10 günün tüm haberleri içinde konuya göre arama yapma olanağı sunmaktayız. Bu arama, kelime ve ilgili bazlı, yapay zeka ile desteklenmiş gerçek bir haber arama sayfasıdır.

YASALARA %100 UYGUN

Sitemiz Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına %100 uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitemizde yayınlanan her türlü haber, resim, bilgi, metin; telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alınmak suretiyle yayınlanmaktadır. Sabah saatlerinde yayınladığımız gazete haber özetlerinde ise, yalnızca haberin başlığı ve giriş cümlesine yer verilmekte, haberin tam metnini okumak isteyen ziyaretçilerimiz ilgili gazetenin web sayfasına yönlendirilmektedir.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM, Aksaray merkezli olması dolayısı ile hem kent, hem de Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle ilgili basın meslek ilkeleri doğrultusunda güncel haberleri tarafsız işlemeyi ve okurlarını bu konuda doğrudan bilgilendirmeyi amaçlayan profesyonel gazetecilerin buluştuğu dinamik bir haber portalıdır…

Yapılan her haberin hak adına yapılmadığını, aksine hak ihlallerine bile dönüşebildiğinin altını çizerek yayın politikasını çok sesliliğin ve gazeteciliğin evrensel ilkeleri üzerine oturtmayı amaçlayan İLKHAVADİSGAZETESİ.COM ‘un manifestosu şöyledir :

Eğer, dünya var olduğu günden bu yana sürekli yeniliğe evrilmişse bunu diyalektiğe, yani insanlığın durmaksızın  ileriye doğru sıçramasına borçludur. Klasik söylem ile “değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” ve buna asla karşı konulamaz.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM, gidilmek istenen yönü tarif eder…

Bir adımla başlar ve sürekliliği vardır…

Önünüze koyduğunuz hedefin adıdır İLKHAVADİSGAZETESİ.COM

Çağdaşlık, bilime olan inanç ve yenilenmeye olan dayanılmazlıktır biraz da…

İşte bu nedenlerle, hepimizin geleceğe dair umutları üzerinden temellendirdiğimiz, Aksaray’da gerçekleştireceği kolektifler ile farklı bir gazetecilik ortaya koymayı temel ilkesi olarak kabul eden İLKHAVADİSGAZETESİ.COM, yerelden, evrensele hayatın olduğu her yerde var olacaktır…

Hiçbir dönemde ve hiçbir koşulda kaybetmediğimiz ümitlerimizle birlikte; içinden geçtiğimiz sürecin kaygı, endişe ve sıkıntılarının gazeteci olarak omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu nu biliyoruz.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; bu amaçlar ve kamu menfaati doğrultusunda bir kere kesinlikle düşünce ve ifade özgürlüğünden yana taraf olacak. Özellikle medyanın tek tipleşmesi karşısında kendisini ifade etme gereği duyan ama bunun yolunu bulamayanların sesi olmak gibi bir amaca yaslanacak. Bunun içinde dayanağını anayasa, yasa ve uluslararası metinlerden alan bir çizgiyi benimseyecek.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; demokrasiden, katılımcılıktan, çoğulculuktan, çok seslilikten, çok renklilikten, çok kültürlülükten yana olacak ve pozitif içermeyi sayfalarında göstermeyi amaçlayacak.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; toplumsallık, emek, hak, adalet, eşitlik, duygudaşlık, cumhuriyet, demokrasi, kadınlar, çocuklar, engelliler, risk gurubundakiler, LGTB’liler, yaşanabilir çevre, mülteci hakları, sağlığa erişim, barınma, eğitim, kentte yaşama hakkı,, örgütlenme hakkı, gıda güvenliği gibi bir çok alanda pozitif ayrımcılık yapacaktır.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM ‘un özel önem vereceği diğer alanlar; haysiyeti tanıma, ekolojik adalet, siyasi katılım, insan onuruna saygılı iş hakkı, adalete eşit erişim, şeffaflık ve hesap verilebilirlilik, bilgi edinme hakkı gibi başlıklar olacak.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; kesinlikle din ve vicdan hürriyetinin savunucusu olarak, etnik kimlik ve mezhepsel aidiyete bakmaksızın, insan odaklı bir yayın anlayışı ile öteleyicilik, ayrıştırıcılık ve nefret söylemini kesin bir dille ret ettiğin açıkça ortaya koyacaktır.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; kentlilik ve kent kültürünün uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda toplumun geniş katmanları ile işbirliği yapacaktır.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM, sansürü ve otosansürü asla kabul etmez. Gerçeklerin maniple edilmesine, halka yalan söylenmesine göz yummaz, aracılık yapmaz, düşüncede özgürlüğü benimseyecek.

İLKHAVADİSGAZETESİ.COM; dayanağını Basın Kanunu’ndan, çalışma prensiplerini Türkiye Gazetecileri  Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nden alan mecazen patronsuz ama katılımcılığı esas alan bir  yayıncılık anlayışıyla yurttaşın portalı  olacaktır…

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL