ASAYİŞ

Hadi hayırlısı Mevsimlik işçiler gelmeye başladı

Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte, tarımla uğraşan Aksaray’ın ilçelerine  mevsimlik tarım işçileri  hızla gelmeye başladı.

Loading

Hadi hayırlısı Mevsimlik işçiler gelmeye başladı

Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte, tarımla uğraşan Aksaray’ın ilçelerine  mevsimlik tarım işçileri  hızla gelmeye başladı. Başta Aksaray’ın Eskil ilçesi olmak üzere tarım ile uğraşan çoğu ilçe ve köylerin girişlerine çadırlar kurarak yerleşim alanı yapan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediği bilinmiyor. ( Bu konuda Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünden Bilgi Alma imkanı olmadığı için. )

Adeta çadır köyler tarzında görüntü oluşturan mevsimlik işçilerin bulunduğu yerleşkelerde sağlık önlemi alınmadığı taktirde, hızlı bir şekilde ve kontrolsüz salgına neden olması kaçınılmaz görülüyor. Aksaray’ın Eskil ilçesine yakın yerleşim alanlarında 6 – 7 aileden oluşan mevsimlik işçi kafilesinin bulunması çevre halkını tedirgin etmekte.

Konuyla ilgili  vatandaşlar; “ Ülkemiz şu anda koronavirüse karşı seferber olmuş durumda. Oldukça katı önlemler alınmaya başladı. Fakat bölgemizde şu günlerde mevsimlik işçiler gelmeye başladı. Hep birlikte yaşıyorlar. Dezenfekte çalışmaları ve kontrollerin yapılması gerekir. Mevsimlik işçilerden birisinde hastalığın baş göstermesi durumunda, hastalığın önüne geçmesi mümkün olmayabilir. Yetkilerin bu konuda biran önce önlem almaları gerekir” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili 81 il valiliklerine genelge göndermiş idi. Bu genelge Şöyle;

Mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla alınan bazı ek tedbirler İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile duyuruldu.

Bu kapsamda;

A- MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ:

1- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin kendi imkanları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu durum ilgili Valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleşebilecektir. Bu şekilde iller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak tanımlanacaktır.

2- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla her ilde Valilerin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir komisyon kurulacaktır.

Bu komisyonlarca;

a-) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacaktır.

b-) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir.

c-) Talepte bulunulan Valiliklerce ilgi (a) Yönetmelik hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecektir.

ç-) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gideceklerdir.

d-) Çıkış ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. Ayrıca seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılacaktır.

3- Varış illerince, illerine gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların ilgi (b) Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınacaktır.

Bu doğrultuda;

a-) İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi,

b-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması (en az 3 metre),

c-) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulması,

ç-) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanması,

d-) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesi,

e-) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi,

f) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesi,

g-) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla

AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması,

ğ-) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesi,

h-) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınacaktır.

B- HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

1- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilecektir.

2- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.

3- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmaları şarttır.

4- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Loading

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL