Genel

Geleceğin mesleği uzlaştırmacı nasıl olunur

Geleceğin mesleği uzlaştırmacı nasıl olunur

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur? Kimler Uzlaştırmacı Olabilir? Uzlaştırmacılık Başvuru Şartları nelerdir?

1-) Uzlaştırmacı Nedir?

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğine göre; Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenler arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yürütme görevini üstlenmesiyle kazandıkları sıfata uzlaştırmacı adı verilmektedir. Uzlaştırmacı Nasıl Olunur?

2-) Uzlaştırmacılık Başvuru Şartları Neler?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,
 2. Tam ehliyetli olunması
 3. Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olunması,
 4. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olunmasıveya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olunması,
 5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı mahkum olmamak,
 6. Terör örgütleriyle bağlantılı veya irtibatlı olmamak,
 7. Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlanması ve yazılı sınavda başarılı olunması,
 8. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olunması gerekmektedir.
 • Uzlaştırmacı siciline kayıtiçin başvuruda bulunan kişinin aktif olarak yürütmekte olduğu asıl mesleğinin mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm olmamalıdır.
 • Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.
 • Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.
 • Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
 • Uzlaştırmacı başvuru şartlarıyla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.
 • Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.

3-) Uzlaştırmacı Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvuru yoluyla gerçekleştirilmektedir. Uzlaştırmacı olarak görev yapmak isteyen kişi başvuru dilekçesine istediği Ağır ceza mahkemesi veya Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini ve aşağıdaki 5 evrağı da eklemelidir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
 2. Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin belgenin onaylı örneği,
 3. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 4. Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
 5. Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı örneği.

4-) Uzlaştırmacı Nasıl Olunur?

Uzlaştırmacı olmak isteyen kişilerin öncelikle yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Uzlaştırmacı olmak için belirtilen şartları taşıyan kişilerin bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Uzlaştırmacılık sınavı adalet bakanlığı tarafından uzlaştırmacı ihtiyaç sayısına göre yapılmaktadır. Uzlaştırmacılık yazılı sınavında puanlama 100 üzerinden yapılmakta olup, sınava katılan adayların başarılı olarak kabul edilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Uzlaştırmacılık sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyacı sayısına göre, adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde uzlaştırmacı olarak kazananlar belirlenir.

5-) Uzlaştırmacı Olan Kişiler Ne Kadar Para Alır?

Uzlaştırmacı olarak belirlenen kişiler dosya başına 300 ile 500 TL arasında ücret almaktadır. Alınan ücret tarafların anlaşması halinde daha da fazla olabilmektedir.

6-) Uzlaştırma Dışında Kalan Suçlar Nelerdir?

Ceza Muhakemesi Kanunu 253. madde uyarınca, kural olarak şikayete tabi olan suçların tamamı uzlaşmaya tabidir. Ancak bunlardan;

 • Zarar göreni özel hukuk tüzel kişisi olmayan suçlar,
 • Ön ödemeye tabi suçlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Etkin pişmanlık hükümlerine yer veren suçlar uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur.
 • Ayrıca yayımlanan son yönetmelikle birlikte yapılan değişikliğe göre şüpheli/sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, uzlaştırma kapsamına girmeyen bir suçla aynı mağdura karşı işlenmesi halinde uzlaştırma yoluna gidilememektedir.

 

 

Loading

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

İlgili Haberler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL