Aksaray’da Kaç kişi Kanserden Ölecek

Senelerce kansere mahkûm edilen Aksaray seçmeni sandıkta sağlıklarını hiçe sayan siyasi oluşuma tekrar şans verecek mi?

Aksaray’da Kaç kişi Kanserden Ölecek
Yazar : Tarih : Yorum Yap

İzzet TINMAZ / Gazeteci Yazar

Asbestin kanser yaptığı tüm dünya tarafından bilinen bilimsel bir gerçektir. Asbestin insan vücuduyla teması asla istenen bir şey değildir.

Asbest sindirim sistemiyle alındığında özellikle karın bölgesinde kanser türlerine yol açar. Asbest yüzünden kaç kişinin kanser olduğu bilinmiyor.

30 yıl bo­yun­ca ge­liş­miş ül­ke­ler­de en­düs­tri­yel as­bes­t te­ma­sı yü­zün­den 500 bin ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ bek­len­iyor.

Çok önem­li bir kan­se­ro­jen mad­de olan “ASBEST” ile ilgili dün­ya ge­ne­lin­de 60 ül­ke­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alındı.

Bu bilgiler sonrasında Aksaray belediyesi şehrin su şebekesini ASBEST li olan dağıtım borularını değiştirmeye başlaması sevindirici.

18 yıllık Ak parti İktidarında Aksaray belediyesini hiçbir partiye kaptırmayan Ak Partili yöneticiler kendilerine iktidar ve belediye yönetimini altın tepside sunmalarına karşılık neden Aksaray halkının Kanserojen içeren ve kanser yapan Su borularından evlerine ulaşan suyu içmeye mahkûm edildi.

Aksaray’ın hangi köylerinde içme suyu şebekesi ASBEST li boruları değiştirildi?

Halen ASBEST li borular kullanılan su şebekesi olan kaç ilçe, kasaba veya köy var? Sayıları bilinmiyor.

ASBEST li alt yapıya sahip ilçe, kasaba ve köylerin alt yapı değiştirilme süreci ne zaman başlayacak?

İnsanlar Kanserojen madde içeren ve kanser yaptığı bilimsel veriler ile kanıtlanan ASBEST li borular ile evlerindeki su şebekelerine getirilen suyu içip, kişisel temizliğinde kullanmaya mahkûm edilecek?

Bu zamana kadar değiştirilmeyen ASBEST li borular ile evlere su sağlanan Aksaray’da yaşayan  ailelerin sağlığı ile oynanmasına müsaade eden yerel yönetimler hangi yüzle KANSER OLMAYA mahkûm edilen insanların yüzüne bakıp oy isteyecek?

Bariz olarak görünen oy kaybı sonrası “Halkın sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz” diye oylarını yükselme çabasında olan siyasilerin hesapları tutacak mı?

Senelerce kansere mahkûm edilen Aksaray seçmeni sandıkta sağlıklarını hiçe sayan siyasi oluşuma tekrar şans verecek mi?

En önemlisi ASBEST li borular ile evlere su sağlanan ailelerin fertlerinden kaçı KANSER hastalığı pençesinden kurtulup sağlığına kavuşacak veya kaç kişi rahmete kavuşacak?

Soruların muhatapları umarım kendi haberlerini yapan medya mensuplarına gerekli açıklamayı yapar. Bu zamana kadar kanser olmalarına göz yumdukları Aksaraylıdan özür dilerler.

Bu, yıllar önce de biliniyordu. Neden içme suyu borularında (ASBEST ) bu maddeyi açığa çıkaran ürünlerin kullanıldığını anlamak çok güç.

Bekleyip hep beraber göreceğiz.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, akciğer kanserine yol açan asbest içeren malzemelerin kullanıldığı su boruları 58 ildeki bin 240 köye ulaşıyor.

Solunum yoluyla alınan asbest, başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kanserlere yol açtığı çok sayıda bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.

Solunum yoluyla alınan asbest, liflerinin kansere yol açmasında en önemli mekanizma akciğerde birikim göstermeleri, burada birtakım değişikliklere yol açmaları ve ya diğer organlara ilerleyerek orada birikme ve benzer değişikliklere neden olmaktadır.

Biz­zat be­le­di­ye­le­r tarfından yap­tı­rı­lan iç­me su­yu te­sis­le­rin­de As­best­li Çi­men­to bo­ru kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı veya da­ha ön­ce dö­şe­nen bo­ru­la­rın de­ğiş­ti­ri­lip de­ğiş­ti­ril­me­di­ği İL­BANK ta­ra­fın­dan bi­lin­me­mek­te.

İlk yorumu siz yazın